ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING

Οι υπηρεσίες Εγχωρίου Factoring της ABC Factors παρέχονται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην εγχώρια αγορά και πωλούν προϊόντα, ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε οφειλέτες στην ελληνική αγορά.

Η ABC Factors διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και ακολουθώντας τις συναλλακτικές πρακτικές τους, έχει αναπτύξει μία έμπειρη ομάδα στελεχών, μία ευρεία βάση δεδομένων και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να αξιολογεί  τη φερεγγυότητα των οφειλετών και να επικοινωνεί αποτελεσματικότερα  με τους οφειλέτες, με σκοπό να παρέχει πλήρη ενημέρωση στον προμηθευτή για την εξέλιξη της διαδικασίας εισπράξεως των επί πιστώσει απαιτήσεών του.

Μέσω της δυνατότητας προεξοφλήσεως  των εκχωρημένων απαιτήσεων, ο Προμηθευτής έχει πρόσβαση σε άμεση ρευστότητα, ενώ η δυνατότητα καλύψεως  του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών, ολοκληρώνει το φάσμα των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει η ABC Factors σε μία μόνο στάση συνεργασίας.

Παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους, για να ενημερωθείτε για τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Εγχωρίου Factoring της ABC Factors: