> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ GDPR

Η ABC FACTORS, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους.

Για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Έντυπο ενημερώσεως Πελάτη

Έντυπο ενημερώσεως Εγγυητή

Έντυπο ενημερώσεως Οφειλέτη

Έντυπο ενημερώσεως Προμηθευτή

Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων