ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παροχή δέσμης υπηρεσιών, όπως άμεση χρηματοδότηση με προεξόφληση των τιμολογημένων απαιτήσεων, αξιολόγηση φερεγγυότητας των πελατών της επιχειρήσεως  και αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Προμηθευτής εκχωρεί το σύνολο των απαιτήσεών του από τους πελάτες του και η ABC Factors αναλαμβάνει τη διαχείριση και είσπραξή τους, ακολουθώντας την πιστωτική πολιτική του Προμηθευτή.

Παράλληλα, ύστερα από αξιολόγηση των εκχωρημένων πελατών, παρέχεται η δυνατότητα προεξοφλήσεως  εντός της συμφωνηθείσας εμπορικής περιόδου πιστώσεως μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή.