> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ> ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING > ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν ανάγκη ρευστότητας, αλλά έχουν ανάγκη για διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεών τους, επιτρέποντας έτσι στην επιχείρηση να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεών της.

Με τη σίγουρη και αξιόπιστη υποστήριξη της ABC Factors, η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών απλοποιείται, ενώ αυτές επικεντρώνονται στους αναπτυξιακούς τους στόχους.