Η ABC FACTORS

H ΑΒC Factors, 100% θυγατρική εταιρία του Ομίλου  Alpha Bank  ιδρύθηκε το 1995 και έκτοτε διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Factoring με σταθερά δυναμική ανάπτυξη, έχοντας συνεργασθεί με περισσότερες από 2.200 ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ενώ έχει διαχειρισθεί εμπορικές απαιτήσεις  περισσοτέρων από 16.000 επιχειρήσεων – αγοραστών ανά την Ελλάδα.

Η Εταιρία παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών Εγχωρίου και Διεθνούς Factoring, καθώς και υπηρεσίες Forfaiting τόσο σε πρωτογενή βάση, όσο και στη δευτερογενή αγορά. Επίσης, παρέχει τις υπηρεσίες της στις αγορές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας.

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι:
  • Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ 2.563 εκατ., την 24.11.2015, με σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank.
  • Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, την 30.9.2014.
  • Η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα, η οποία πρώτη από τις συστημικές τράπεζες προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής του.
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ύψους 1,2 δισ., την 31.3.2014.
  • Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης, την 28.6.2013.
  • Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την 31.5.2013, με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank.
  • Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης, την 1.2.2013.
Με συνέπεια και αξιοπιστία, ο Όμιλος Alpha Bank υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες Πελάτες, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.