ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • Τί είναι το Factoring;

  • Ποιά στοιχεία αξιολογούνται για τη διαμόρφωση της συνεργασίας;

  • Πώς λειτουργεί το Factoring;

  • Αλλάζει η διαδικασία έκδοσης τιμολογίων;

  • Πώς γίνεται η αναγγελία της εκχωρήσεως στους οφειλέτες;

  • Ποιό είναι το κόστος του Factoring;