ΔΙΕΘΝΕΣ FACTORING

Οι υπηρεσίες Διεθνούς Factoring της ABC Factors παρέχονται σε Προμηθευτές που πωλούν προϊόντα, ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση στο εξωτερικό, καθώς και σε εταιρίες που εισάγουν πρώτες ύλες από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, αποτελώντας εναλλακτικές και αποτελεσματικότερες λύσεις στο διεθνές εμπόριο.

Η ABC Factors, μέσω της συμμετοχής της ως μέλος στον διεθνή οργανισμό Factors Chain International από το 1995, έχει άμεση πρόσβαση σε δίκτυο περισσοτέρων από 250 ανταποκριτών, με παρουσία σε 70 χώρες.

Το δίκτυο ανταποκριτών παρέχει υπηρεσίες αξιολογήσεως και καλύψεως του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών, καθώς και εισπράξεως των απαιτήσεων, διαθέτοντας την τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας τις πρακτικές που ακολουθούνται στη χώρα του κάθε οφειλέτη.

Μέσω της δυνατότητας προεξοφλήσεως των εκχωρημένων απαιτήσεων, ο Προμηθευτής έχει πρόσβαση σε άμεση ρευστότητα, επιπρόσθετη των κλασσικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, ενώ η επιπλέον δυνατότητα καλύψεως  του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών ολοκληρώνει τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η ABC Factors σε μία μόνο στάση επιχειρηματικής συνεργασίας, διασφαλίζοντας τις πωλήσεις της επιχειρήσεως και υποστηρίζοντας την υγιή επέκταση στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Factors Chain International, η ABC Factors παρέχει στους ανταποκριτές factors υπηρεσίες αξιολογήσεως και καλύψεως  του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και εισπράξεως από Έλληνες εισαγωγείς.

Παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους, για να ενημερωθείτε για τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Διεθνούς Factoring της ABC Factors:

Εξαγωγικό Factoring

Εισαγωγικό Factoring