ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκειμένου να αναζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και έντυπο υλικό σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, μπορείτε να απευθύνεσθε στα γραφεία της ABC Factors, ή στην εξειδικευμένη για τον Κώδικα Δεοντολογίας Διεύθυνση Εργασιών της Εταιρίας στο τηλέφωνο 210 726 6785 που λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00 – 16:00.