> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS > ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1995 

Ιδρύεται η ABC Factors από την Alpha Τράπεζα Πίστεως σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου. Η ABC Factors είναι η πρώτη εταιρία παροχής υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα (Άδεια Τραπέζης της Ελλάδος  με την απόφαση 549/28.11.1994 της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων)

2001

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως εξαγοράζει το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Κύπρου, συνεπώς κατέχει πλέον το 100% της ABC Factors

2002 

Ακολουθώντας την εξαγορά και απορρόφηση της Ιονικής Τραπέζης από την Alpha Τράπεζα Πίστεως, η ABC Factors απορροφά την Fact Hellas  A.E., ομοειδή εταιρία στην οποία συμμετείχε η Ιονική Τράπεζα

Στην ετήσια συνέλευση της Factors Chain International, η ABC Factors λαμβάνει την υψηλότερη διάκριση για την επίδοσή της στο Εισαγωγικό Factoring

2006

Η ABC Factors ξεκινά τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της Κύπρου

2007

Η ABC Factors ξεκινά τη δραστηριοποίησή της στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

Το ίδιο έτος η Εταιρία ξεκινά την παροχή υπηρεσιών Forfaiting

2010

Η ABC Factors  λαμβάνει τις άδειες για δραστηριότητα στις αγορές της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας

2013

Ακολουθώντας την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης από την Alpha Bank, η ABC Factors ανέλαβε τις εργασίες factoring της αντίστοιχης Διευθύνσεως της πρώην Εμπορικής Τραπέζης