> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS > ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΡΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε σταθερά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Πελατών μας, προσθέτοντας αξία στη δραστηριότητά τους και υποστηρίζοντας τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Το όραμά μας είναι να λειτουργούμε ως πρότυπος φορέας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και τις ικανότητες των Στελεχών μας και επενδύοντας συνεχώς σε εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα με στόχο την εξυπηρέτηση των Πελατών μας.