> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS > ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κ. Αρώνης (Εκτελεστικό Μέλος)

Αντιπρόεδρος: Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Διευθύνουσα Σύμβουλος & Γενική Διευθύντρια: Μαρία Μ. Ράικου (Εκτελεστικό Μέλος)

Μέλος: Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης

Μέλος: Ιωάννης Γ. Μούργελας

Μέλος: Χρήστος Α. Οικονόμου

Μέλος: Αντώνιος Κ. Χρόνης (Εκτελεστικό Μέλος)