> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > Η ABC FACTORS> ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.4224/2013 > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, η ABC FACTORS θέσπισε συγκεκριμένη  “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (Δ.Ε.Κ.).

Η Δ.Ε.Κ. αφορά σε «Δανειολήπτες» (Προμηθευτές)

• Νομικά Πρόσωπα – Μικρές Επιχειρήσεις
• Φυσικά Πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίες)

Ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην οφειλή (συνοφειλέτες/εγγυητές)
Εξαιρούνται από τη Δ.Ε.Κ. οφειλές, των οποίων η παρεπομένη συμφωνία αλληλοχρέου λογαριασμού, που εξυπηρετεί την σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, έχει καταγγελθεί, καθώς και οι περιπτώσεις  παραβιάσεως όρων  της συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία ABC FACTORS  - «Δανειολήπτη» (Προμηθευτή) 
 Α. Τρέχουσα επικοινωνία
Η  ABC FACTORS επικοινωνεί συστηματικά μαζί σας, λόγω και της φύσεως της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που σας προσφέρει, τηλεφωνικώς αλλά και εγγράφως με την αποστολή αντιγράφου του/των λογαριασμού/ών που εξυπηρετούν την σύμβαση πρακτορείας.
Επιπλέον, σε περίπτωση εμφανίσεως καθυστερήσεως, όπως και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωσή σας κατά την λειτουργία της συμβάσεως πρακτορείας, ειδοποιείστε από εξειδικευμένα Στελέχη μας τόσο για το σε καθυστέρηση ποσό και την προμήθεια προεξοφλήσεως και λοιπά ποσά που οφείλετε, όσο και για τις συνέπειες της καθυστερήσεως. Επιπλέον η ABC FACTORS στην περίπτωση της ανωτέρω καθυστερήσεως στην αποπληρωμή της οφειλής σας αποστέλλει και έγγραφη ενημέρωση, με την οποία ασκεί το αναγωγικό της δικαίωμα, σας καλεί δε να τακτοποιήσετε την ως άνω οφειλή, με στόχο την έγκαιρη εξεύρεση λύσεων.

Β. Τυποποιημένη επικοινωνία βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας
Επιπλέον των προαναφερθέντων, η ABC FACTORS, για την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, σε περίπτωση που η οφειλή σας υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες καθυστερήσεως, θα σας αποστείλει ειδοποίηση (με συστημένη επιστολή) σχετικά με την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ.
 
Πέραν των σχετικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση, η ABC FACTORS θα σας καλεί να της υποβάλετε τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15)  εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής και θα σας ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη προσηκούσης ανταποκρίσεώς σας.
Γ. «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» για τον Κώδικα Δεοντολογίας
Για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να απευθύνεσθε στο «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» της ABC FACTORS, προκειμένου να αναζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και σχετικό έντυπο υλικό.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., απαιτείται να μας υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Συγκεκριμένα:
 
Εάν είστε Νομικό Πρόσωπο,
θα πρέπει να συμπληρώσετε, με πληρότητα και ακρίβεια, το έντυπο “Στοιχεία Συμμετέχοντος στη Δ.Ε.Κ. Νομικού Προσώπου” και να το προσκομίσετε στα γραφεία της ABC FACTORS, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Νομικών Προσώπων”.
Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας),
θα πρέπει να συμπληρώσετε με πληρότητα και ακρίβεια (τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία) το έντυπο της “Tυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης” (Τ.Ο.Κ.) και να το προσκομίσετε στα γραφεία της ABC FACTORS, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων”.

Τα ανωτέρω έντυπα είναι επίσης, διαθέσιμα στα γραφεία της ABC FACTORS, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.abcfactors.gr) στην ειδική ενότητα «Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013».

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων
 
Η ABC FACTORS, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσεως για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας, αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση, βάσει  όλων των στοιχείων που προσκομίσατε, αλλά και των δεδομένων που είτε η ABC FACTORS διαθέτει από τη συνεργασία της μαζί σας είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.
Επίσης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων.
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σας, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας), η ABC FACTORS λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης”.
“Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης”
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών σας στοιχείων, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση), η ABC FACTORS λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των “εύλογων δαπανών διαβίωσης”.
Ο υπολογισμός των “εύλογων δαπανών διαβίωσης” στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.), η οποία διενεργείται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (η σχετική μεθοδολογία και το ενημερωτικό σημείωμα είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  www.efpolis.gr/el/component/remository/?func=fileinfo&id=315www.hba.gr).
Για τον προσδιορισμό αυτών των δαπανών λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι βασικές δαπάνες διαβιώσεως των νοικοκυριών, εξαιρουμένων του ενοικίου για κύρια κατοικία και τυχόν περιουσιακών στοιχείων. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις “εύλογες δαπάνες διαβίωσης”, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών (http://www.hba.gr).

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η ABC FACTORS θα σας ενημερώσει προφορικά, αλλά και εγγράφως, για τη λύση που κρίθηκε ως καταλληλότερη για εσάς.
Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
i) Λύσεις Ρυθμίσεως: Τροποποίηση της υφισταμένης συμβάσεως ή σταδιακή αποπληρωμή του ποσού της οφειλής σας,
ii) Λύσεις οριστικής διευθετήσεως: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Μετά την ενημέρωσή σας για την προτεινόμενη λύση πρέπει να ανταποκριθείτε εγγράφως εντός δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσετε είτε να αντιπροτείνετε εναλλακτική λύση είτε να αρνηθείτε την πρότασή μας.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξευρέσεως λύσεως ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως, η Δ.Ε.Κ. ολοκληρώνεται και η ABC FACTORS δικαιούται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε)

Εάν έχετε λάβει έγγραφη ενημέρωση από την ABC FACTORS ότι έχετε ήδη χαρακτηρισθεί ως Μη Συνεργάσιμος « Δανειολήπτης», μπορείτε να υποβάλετε –όχι να αποστείλετε– ένσταση στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας της ABC FACTORS, στο οποίο υποβάλατε την “Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση” - (Τ.Ο.Κ) κατά τα ανωτέρω, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ως άνω κατηγοριοποίηση,  εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποιήσεως.
Για τον ανωτέρω σκοπό, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο “Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων” της ABC FACTORS, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ως άνω Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας ή στην ιστοσελίδα της ABC FACTORS (www.abcfactors.gr).
Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως παρέχεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση, η ABC FACTORS θα σας ενημερώσει για την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της είτε από την ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την ABC FACTORS.

 
   
• “Συνεργάσιμος «Δανειολήπτης”
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, θεωρείσθε “Συνεργάσιμος Δανειολήπτης” έναντι της ABC FACTORS όταν: α) παρέχετε στην ABC FACTORS πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) και προβαίνετε σε ορισμό προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που εσείς ο ίδιος δεν είστε διαθέσιμος,
β) είστε διαθέσιμος για επικοινωνία με την ABC FACTORS και ανταποκρίνεσθε με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και σε επιστολές εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών,
γ) προβαίνετε σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την ABC FACTORS αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή από την ημέρα που θα σας ζητήσουμε σχετικές πληροφορίες,
δ) προβαίνετε σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την ABC FACTORS, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική σας κατάσταση (π.χ. απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοίνωση απολύσεως κ.λπ.) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση σας και
ε) συναινείτε σε διερεύνηση προτάσεων ρυθμίσεως ή αναδιαρθρώσεως των οφειλών σας, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα  στον  Κώδικα  Δεοντολογίας.
 
• Φορείς για την παροχή συνδρομής στους δανειολήπτες
Για την παροχή συνδρομής και πρόσθετων πληροφοριών αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να απευθύνεσθε:
i. στο “Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας” της ABC FACTORS κατά τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας αυτού,
ii. στους εκάστοτε φορείς που θα ορίζονται ειδικώς για τον σκοπό αυτό κατ’ εφαρμογή του αρ. 1 παρ. 1 (iv) του Ν. 4224/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

• Eνημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η ABC FACTORS μπορεί να διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα των υποβληθέντων εκ μέρους σας οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να αναζητήσει πρόσθετα δεδομένα για την περιουσιακή και οικονομική σας κατάσταση από σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr, τηλ. 210 367 6700), τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το παρόν αποτελεί περίληψη των Ενημερωτικών Φυλλαδίων για Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα – «Δανειολήπτες» με οικονομικές Δυσχέρειες, τα οποία σε πλήρη ανάπτυξη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ABC FACTORS (www.abcfactors.gr).