ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING

Η ABC Factors παρέχει στις επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα, χρηματοδότηση μέσω άμεσης προεξοφλήσεως  των ανοικτών επί πιστώσει απαιτήσεων, αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων, βοηθώντας στην τήρηση των συμφωνημένων χρόνων εισπράξεως, πλήρη κάλυψη (100%) του πιστωτικού κινδύνου των αγοραστών, ευελιξία στη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν από τις συναλλακτικές συνήθειες και τους νόμους κάθε χώρας, καθώς και νομική υποστήριξη στη διεκδίκηση εκχωρημένων απαιτήσεων.

Μέσω της συμμετοχής της στην Factors Chain International http://www.fci.nl η ABC Factors διατηρεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών factors, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες.