ΨΗΦΙΣΜΑ

Δελτία Τύπου | 13.09.2021

ΨΗΦΙΣΜΑ 


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. συνήλθε σήμερα με μεγάλη οδύνη 
εκτάκτως, μετά την αναγγελία του θανάτου του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
 

ΓΙΩΡΓΟΥ Κ. ΑΡΩΝΗ 


Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΑΡΩΝΗΣ υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ABC FACTORS επί σειρά ετών και έθεσε την σφραγίδα του στην ηγετική θέση 
της Εταιρείας στον κλάδο του Factoring, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 
σπάνια ευαισθησία προς το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Το πρωτοποριακό πνεύμα, το ήθος και η προσωπικότητά του αφήνουν 
μία πολύτιμη παρακαταθήκη για τις αρχές, τις αξίες και το όραμα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως:
 
− Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του μεταστάντος.
 
− Να διαθέσει εις μνήμην του χρηματικό ποσό προς ενίσχυση του έργου
του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας.
 
− Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον Τύπο. 
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2021 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ