Συμμετοχή της ABC FACTORS στο “Export Summit VIII”

Εκδηλώσεις | 03.09.2021

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ABC FACTORS Μαρία Ράικου συμμετείχε ως ομιλήτρια στο υβριδικό “Export Summit VIII”, με θέμα “Awareness: Α Key Factor to Success”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στις 17 Ιουνίου 2021.
 
Στη θεματική ενότητα “Financial Product Awareness” της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών Factoring και των πλεονεκτημάτων που αυτές παρέχουν στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα, στους Έλληνες εξαγωγείς από τους Επικεφαλής των τεσσάρων βασικών Εταιριών Factoring στην Ελλάδα. 
Η κυρία Ράικου αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Κλάδου στις επιχειρήσεις τόσο στη διάρκεια της οικονομικής, όσο και της πανδημικής κρίσης, στην επίδοση του Κλάδου σε σχέση με αυτόν στην Ευρώπη καθώς και στην προοπτική μετά από την πανδημία.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι το Factoring είναι ένας δυναμικός θεσμός ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, όπως της χρηματοδότησης, είσπραξης και κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου των εμπορικών απαιτήσεων τους και κατ’ επέκταση, στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας την ανάγκη ρευστότητας τόσο από τις επί πιστώσει πωλήσεις τους, όσο και από τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές τους διατηρώντας υγιείς εμπορικές σχέσεις. Τόνισε την καθοριστική χρησιμότητα του Factoring στη στρατηγική εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο μετά-πανδημικό περιβάλλον των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών καθώς και την καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της  περαιτέρω ψηφιοποίησης των διαδικασιών, προσδίδοντας περαιτέρω προστιθέμενη αξία στην συνεργασία με τους Πελάτες.
   
Στην εκδήλωση, η ABC FACTORS συμμετείχε ως Χορηγός με εικονικό περίπτερο, τη δημιουργία του οποίου υποστήριξε η Διεύθυνση Μarketing και Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας, στο οποίο οι επισκέπτες - συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία.